Светодиодный экран с шагом 2 мм V2

 

  • V2_1
  • V2_2
  • V2_3
  • V2_4
  • V2_5